درِ این خانه می مانیم

درِ این خانه می مانیم – قسمت هفتم – تکمیلی

سلسله مباحث:
〽️درِ این خانه می مانیم‼️〽️

? متن کامل قسمت هفتم:

✔️خدا حافظ؛ بر می گردم ?

??ویژه عاشقان زیارت اربعین سیّد الشّهدا علیه السّلام که امسال در حسرت آن ماندند?‼️

? هنگامی که حرم امامان پاک شیعه را زیارت کردید، در هنگام وداع و خدا حافظی با آنها اینگونه بگوئید:

سلام بر شما ای آقایان و سروران اهل ایمان! وَ ای پیشوایان پرهیزگار! و ای نشانه های راه هدایت یافتگان! و وارثان پیامبران! و فرزندان پیامبران مرسل الهی! وَ ای پیشوایان افراد نیکوکار! وَ ای حجّتهای پروردگار برای جهانیان! اینک زمان وداع و جدائی از شما فرا رسیده است! و چقدر زود زمان جدائی فرا رسید و چقدر زود گذشت! ولی باید بگویم که این شتاب من در رفتن نه از باب این است که از بودن در کنار شما خسته شده ام و از اقامت در اینجا ملول گشته ام! بلکه به خاطر موانعی است که برایم پیش آمده است و به خاطر گرفتاریهایی است که دچارش گشته ام که مانع بودن من در نزد شما می شود! آن مشکلاتی که عذر مرا آشکار نموده و مرا از ماندن و هرگونه درنگی بازداشته است! پس شما را به خدا می سپارم! و بواسطه شما رضایت او را مسألت می نمایم!

امّا همچون کسی با شما وداع می کنم که قصدش بازگشت مجدّد است و از اینکه از بودن بیشتر در نزد شما معذور است، متأسّف است! آری و چگونه از فراق حرمهای شریف و عظیم القدرتان و قبور مبارک و باکرامت شما متأسّف نباشم در حالی که دعا در آنجا مستجاب است و هر بلا و بدی بوسیله آن از بین می رود و بدبختی ها نابود می گردد و بیماریها مداوا می شود و بوسیله شما از عذاب ایمن هستیم و مشکلات، آسان می شود و پاداش اعمال، افزون می گردد و بوسیله شما نعمت به نهایت از حد می رسد و رحمت الهی فراگیر می گردد و عذاب دفع می شود و غم و انده برطرف می گردد و توبه پذیرفته می شود و گناهان آمرزیده می شود و کارهای ما پاکیزه می گردد و انسان به آرزوهایش می رسد و امیدهایش، عملی می گردد و به آسایش دست یافته و از سختی ها عبور می کند و اندیشه ها هدایت می شود و افکار، رشد پیدا می کند و انسان به آقائی می رسد و خوشبختی او تکمیل می گردد و ایمانش قبول می شود و انسان در امان قرار می گیرد و به بهشت راه پیدا می کند؟!

آری انس و جن، همه از شما درخواست می کنند! پس ای افسوس که از شما جدا می شوم! و چقدر مشتاق بوسیدن درگاه حرمهای شما هستم و چقدر مشتاق دخول به خانه های شما با اجازه و اذن شما می باشم! و اینکه گونه هایم را با خاک خوشبوی مزارتان، خاکی نمایم! و به صحن حرمها و محلّ ابدان و پیکرهایتان پناهنده شوم! همانجائی را که ملائکه مکرّم الهی احاطه اش نموده اند و رحمت خداوند متعال آنجا را فراگرفته است!

پس خدا حافظ شما باد! همانا دوست داشتم که نگهبان و خادم درگاه شما باشم و کوی و برزن شما را وطن خویش قرار دهم! ای کاش که چیزی بازدارنده و مانع من در این طریق نبود و خواب بر من مستولی نمی گشت تا اینکه زمان اقامت من در نزد شما بیشتر می بود! و توفیق بیشتری برای جمع آوری برکات و دست کشیدن (و تبرّک جستن به قبور شما) داشته باشم! از آن خدائی که مرا به شناخت شما هدایت نمود و به سبب دوستی شما مرا گرامی داشت و ولایت شما را بر من لازم شمرد و مرا برای زیارت شما مدد نمود، می خواهم که مرا در پیشگاه شما زنده نگه دارد تا اینکه بتوانم دوباره برگردم! و اگر هم از دنیا رفتم، بشارت مدارای شما با من و محشور شدن با شما و برخورداری از شفاعتتان را به من عنایت نماید! ای سروران من ای کاش می دانستم که آیا حال و روزگار من در هنگام همراهی و هنگام جدائی از شما چگونه است؟! آیا گناهانم بخشیده شده و عیوبم مستور گشته است و حاجتهایم برآورده شده و درخواستهایم به موفقیّت ختم شده است؟! آرزوی من که اینگونه است! آری من این ویژگی را در جود و کرم شما تثبیت شده می دانم! اگر چنین باشد، پس چقدر زیاد به خاطر شما سعادتمند گشته ام و به خاطر دوستی با شما تا چه اندازه رستگار شده ام!

و یا اینکه با بار گناهانم دوباره برمی گردم؟! آن گناهانی که بر پشتم سنگینی می کند و باعث می شود دعاهایم در پس پرده قرار گیرد (و به سوی خدا نرود!) و اینکه امیدم، نا امید گشته است؟! که اگر چنین باشد، چقدر زیاد بدبخت شده ام و آرزوهایم به یأس گراییده است! امّا این از نیکی و احسان شما به دور است! آری از وعده های شما به زوّارتان و ضمانت شما برای آنها بسیار دور است! آری مکارم اخلاق شما و سجیّه و نهاد پاک شما وَ اصل و ریشه شما و کرامتی که از پروردگارتان دریافت نموده اید، با این ناسازگار است! آری عنایت ویژه شما به زوّارتان و محبّت شما مانع از آن می شود که درخواست آنها را رد کنید و یا اینکه آنها را در براورده شدن آرزوهایشان ناامید سازید! و خداوند هم از اینکه وعده های شما را اجابت نکند، برحذر است و امیدی که مردم به شما دارند را محقّق خواهد نمود تا اینکه آن افرادی را که قصد شما نموده اند، یاری نماید و آنها را گرامی بدارد و نیکی هایش را به زائران شما هدیه دهد! آری گمان من به شما اینگونه است! و امید من به فضل و رحمت او به شیعیان شما اینچنین است!

همانا که من خدا را شاهد می گیرم و با او عهد می بندم و شما را شاهد می گیرم که من بر سر عهد و پیمانم با او خواهم بود به اینکه به ولایت شما اقرار نموده ام و اعتقادم بر این است که اطاعت از شما بر من واجب و لازم است و به فضل و برتری شما اعتراف دارم و در پی یاری شما هستم و بوسیله دوستی شما در پی تقرّب به خداوند و فرمانبری از او می باشم! و این هم دست من به سوی شما که بنابه فرمایش خداوند به وفا به عهد شما برای بیعت با شما که بر من واجب و لازم است، به آستان شما دراز می باشد که هرگز به آنچه با شما پیمان بسته ام ستم روا نمی دارم و آنرا با چیزی عوض نخواهم نمود و به هیچ عنوان در پی تغییر آن نمی باشم! و شهادت می دهم که این امر ولایت شما مورد اراده پروردگار است و بر مردم لازم و واجب است و افرادی که از آن بی خبرند، چیزی برای دفاع از خود نخواهند داشت و عذر و بهانه ای برای افرادی که در انجام آن سستی می کنند، نخواهد بود! در پنهان و آشکار و در حالت هوشیاری و فراموشی و در زندگی و مرگم؛ از ابتدای تا انتهای آن و از فاصله دور و نزدیک اینگونه خدا را می شناسم و به او اعتقاد دارم!

پس ای خداوند من! بر محمّد و آل محمّد؛ درود بفرست و مرا بر آن ثابت قدم بدار تا اینکه به لقاء تو نائل گردم! و مرا در اطاعت و فرمانبرداری از خودت موفّق بدار و خشنودی خودت را از من دائمی نما! و بوسیله آنچه به من آموزش می دهی به من سود برسان! و از طریق الهاماتی که به من می کنی، خیرات خود را بر من بیفزا! و قلب مرا پس از آنکه هدایت نمودی از خودت منحرف مساز! به خاطر دوستیت از تو سپاسگذارم! ای کسی که نعمتهایت از حدّ شمارش من بیرون است، و جایگزینن و بدلی برای بخشایش تو نیست، از تو می خواهم که بر محمّد و آل محمّد درود بفرستی و این زیارت را آخرین نوبت من در زیارت دوستان خوبت و حضور در حرمهای حجّتها و افراد برگزیده ات قرار ندهی! و شکر و سپاس نعمتهای خودت را به من الهام نما و موفّق بدار که در درخواستهایم از تو جدّی باشم!

پس آنچه را که از تو طلب نمودم مستجاب کن و هرچیزی را که از تو خواستم به فضل خودت به من عنایت نما! پس مرا مورد غفران خودت قرار بده؛ آمرزشی کافی و وافی! و به جود خودت بر من ترحّم نما! رحمتی واسعه که مرا از خشم تو و آتش جهنّم ایمن بدارد! و مرا در زمره افرادی قرار بده که حسابش سهال و آسان است و بازگشتش به سوی تو نیکو می باشد! و گناهانش محو گشته است و کارهای خوبش مضاعف می باشد و در شمار محمّد و آل محمّد که پاک و مطهّرند، قرار بده! درود تو بر تمام آنها باد! والدین مرا و همچنین مومنین را بیامرز! ای مهرباترین مهربانان!

 

? بحار الأنوار ج‏۹۹ ص ۲۰۴

#در_این_خانه_می_مانیم

 

مشاهده پیام اصلی

لینک کوتاه مطلب:

Askariyyeh.ir/?p=1330

توجّه!

برای هر چه بهتر اجرا شدن ایموجی های مطلب، از آخرین نسخه مرورگر فایر فاکس استفاده نمایید.

هم اکنون می توانید آخرین نسخه پارسی و انگلیسی این برنامه را از لینک زیر دانلود نمایید:

Askariyyeh.ir/software/mozilla-firefox

ادمین شماره 1

السلام علیک یا اُمّاه یا فاطمة الزهرا سلام الله علیها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا